ابزار منو ثابت

احـــیـــا - مطالب مقالاتاحـــیـــا

اللهم عجل لولیک الفرج


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات، 
[ 1394/01/1 ] [ ساعت 10 و 07 دقیقه و 13 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات

متأسفانه تهاجم فرهنگی غرب، آموزه امر به معروف را دخالت بی جا معنا کرده و اقدام به آن را ناپسند جلوه داده
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها:امربه معروف، نهی از منکر، ehya، رسانه غرب، تهاجم فرهنگی، احیا،  
[ 1394/01/18 ] [ ساعت 19 و 04 دقیقه و 55 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات

حیا

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنچه گفتیم روشن شد كه نباید مفهوم حیا را با مفهوم خجالت مساوى بدانیم؛ چرا كه در بسیارى از موارد، خجالت كشیدن نوعى نقص تلقى مى‌شود كه مشكلات فراوانى را براى فرد به وجود مى‌آورد. افراد خجالتى نمى‌توانند حرفشان را بزنند، وظایفشان را به خوبى انجام دهند و در جامعه حضورى فعال داشته باشند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها:تفاوت حیا با خجالت، مفهوم حیا، مفهوم خجالت، احیا، امربه معروف، نهی از منکر،  
[ 1393/05/26 ] [ ساعت 11 و 45 دقیقه و 01 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظراتویژه چهلمین روز شهادت شهید خلیلی
ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای امر به معروف ونهی از منکر، مقالات، 
[ 1393/02/4 ] [ ساعت 11 و 46 دقیقه و 09 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات

آیت الله مصباح: در فرهنگ آمریکایی روح بی تفاوتی حاکم است و نهی از منکر نه تنها فضیلت نیست، بلکه جرم بشمار می‌آید و متآسفانه از 10 ، 15 سال قبل این روح بی تفاوتی و فرهنگ آمریکایی در اقشار جامعه ما نیز رسوخ کرده است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: بیانات، مقالات، 
برچسب ها:جایگاه امربه معروف ونهی ازمنكر، مر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ آمریکایی، آیت الله مصباح، احیا، رهبر، امربه معروف، نهی از منکر،  
[ 1393/02/1 ] [ ساعت 14 و 05 دقیقه و 18 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات

گرفته اسـت سـیـاهی زمـانه را در بـر
چنان شدست که شیطان، نمی‌کند باور

دوباره قـصـه‌ی تاریخ می‌شود تـکرار
دوباره قصه‌ی از احزاب، باز هم خیبر

دوبـاره آمـده‌انـد آن قـبـیـلـه‌ی وحـشـی
کـه مـی‌دریـد جـگـر، از عموی پیغمبر

عصای کینه برآورده بـاز ابـوسـفـیـان
دوباره کوفته بر قبر حـمـزه و جـعـفـر

بدا به مشرک و ملحد چنین نیفتاده‌است
چنین که امت احمد، به جـان یـکـدیـگر

بـدا بـه مـا کـه بـیـایـد از آن سـر دنـیـا
بـه قـصـد مصلحت دین مصطفی، کافر

بدا به شـیـعـه و حاشا به غیرت من و ما
که باز هم شود این خانه، بی در و پیکر

بـه هـوش بـاش مـبـادا که سِحرمان بکنند
عجوزه‌های هوس، مـطـربـان خـونـیـاگر

زمان زمانه‌ی سِحر است، خود کلیم شویم
که اژدها شـده ایـنـک عـصـای جـادوگـر

بـه ایـن خـیـال کـه مـرصـاد تـیر آخر بود
مـبـاد ایـنـکـه بـشـیـنـیـم گـوشـه‌ی سـنـگـر

کـه از جـهـاد فـقـط چـنـد واژه فـهـمـیـدیـم
چفیه، قمقـمـه، پـوتـیـن، پـلاک، انـگـشـتـر

زمان زمـانه‌ی بـی دردی اسـت، مـی‌بینی؟
که چـشـمـهـا کـورنـد و گـوشـهـا هـمـه کـر

بـدا بـه مــن کــه اگــر ذوالـفـقـار بــرگــردد
در آن رکــاب نــبــاشــم، ســیــاهـی لـشـکـر

بدا به حال من و خوش به حال آنکه شده‌است
شـهــیـد امـر بـه مـعـروف و نـهـی از مـنـکـر

خـوشـا به حال تو آری که لـحـظـه‌ی تـصمیم
گــرفــتــه‌ای مــدد از ذوالــفــقــار، از حــیـدر

خــــوشـــا بـــه تـــو در روزگــار بــی دردی
بــه پــیــشــگــاه خــداونــد رفـتـه‌ای بــا ســر

بــه کــاروان شــهــیــدان کــربــلــا ای دوســت
تــو بــا گــلــوی بـــریـــده، رســیــده‌ای آخــر

خــلــیــل‌وار در آتــش دو ســال ســوخــتــه‌ای
به یــاد حــضــرت زهــرا«س» مــیــان شعله در
 
شاعر: حمیدرضا برقعیطبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها:حمیدرضا برقعی، شعر، شهید علی خلیلی، نامه، شهید خلیلی، احیا، امربه معروف،  
[ 1393/01/31 ] [ ساعت 20 و 50 دقیقه و 34 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2        قالب ساز آنلاین